Menu główne

PISMO

W ramach promocji III sektora (organizacji obywatelskich) rozpoczęliśmy wydawanie „Się Dzieje! Pisma Obywatelskiego Ziemi Wyszkowskiej”.

Wydawca: Fundacja rower.com

Redaktor naczelny: Artur Laskowski

Charakter pisma:
  • promocja aktywności mieszkańców, samoorganizacji społeczeństwa obywatelskiego,
  • inspirowanie do podejmowania własnych inicjatyw, tworzenia organizacji pozarządowych,
  • pokazywanie dobrych praktyk z Polski i Europy,
  • informowanie mieszkańców, jakie wiele przedsięwzięć jest realizowanych na ich terenie - jaki jest ich charakter, zasięg, przybliżanie sylwetek ludzi, którzy za nimi stoją, motywów ich działań,
  • integracja środowiska organizacji pozarządowych,
  • publicystyka - publikowanie artykułów problemowych, edukacyjnych

Grupa docelowa: społecznicy, aktywni mieszkańcy powiatu, potencjalni twórcy organizacji pozarządowych, osoby, które chcą się zaangażować - wolontarystycznie lub zawodowo - w rozwój swojej społeczności, bez względu na wiek i doświadczenia zawodowe.

Nakład: 1500 egz.

Częstotliwość ukazywania się: dwumiesięcznik

Dystrybucja: urzędy gmin i powiatu, gminne ośrodki pomocy społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe powiatu wyszkowskiego, siedziba WIP – Wyszków, ul. Daszyńskiego 45.

Pismo jest bezpłatne!

Zapraszamy do lektury artykułów publikowanych w poszczególnych wydaniach papierowych – są dostępne w archiwum na naszej stronie internetowej

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 4210 razy.

UNIA EUROPEJSKA

Baner Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności Fundacja rower.com Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dane teleadresowe

SIĘ DZIEJE
Wyszkowski Inkubator Pozarządowy

ul. 1 Maja 23a/C, 07-200 Wyszków
e-mail: redakcja@siedzieje.org.pl
www: http://siedzieje.fundacjanadbugiem.pl

Kontakt:
Artur Laskowski, tel. 691-801-220
e-mail: artur@rower.com

Kierownik projektu:
Karol Kretkowski, tel. 603-943-596, karol@rower.com
Fundacja rower.com
ul. 1 Maja 23a/C, 07-200 Wyszków
http://fundacja.rower.com


Copyright

Projekt: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl