Menu główne

O NAS

Foto
Biuro Się Dzieje! przy ul. Daszyńskiego 45

Się Dzieje! Wyszkowski Inkubator Pozarządowy powstał w listopadzie 2011 roku w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu "Dobre rządzenie" działania "Rozwój potencjału trzeciego sektora" podziałania 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest realizowany przez Fundację rower.com.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału III sektora* poprzez promocję powstawania nowych organizacji pozarządowych (w skrócie NGO od pierwszych liter angielskiej nazwy Non-Governmental Organization) i zapewnienia im podstawowego wsparcia techniczno-organizacyjnego i doradczego w pierwszym okresie działania dzięki utworzeniu lokalnego centrum informacji i wspomagania takich organizacji (fundacji, stowarzyszeń).


Cele szczegółowe:

  • zapewnienie wsparcia dla NGO w ramach Wyszkowskiego Inkubatora Pozarządowego (WIP)
  • promocja III sektora wśród mieszkańców powiatu wyszkowskiego
  • rozwój III sektora na obszarze powiatu poprzez wspieranie powstawania NGO
  • stworzenie i zaszczepienie standardu usług świadczonych przez centra informacji i wspomagania

Oferujemy:

  • wsparcie lokalowe
  • doradztwo rachunkowe i prawne
  • wsparcie w zakładaniu organizacji
  • porady dla organizacji obywatelskich
  • pomoc w uzyskaniu dofinansowania


Chcesz się dowiedzieć więcej, potrzebujesz wsparcia – prosimy: skontaktuj się z nami, umów na spotkanie


* - pojęcie trzeci sektor powstało poprzez odróżnienie go od sektora pierwszego (administracji) oraz sektora drugiego (rynku), jakkolwiek wiele osób zajmujących się nim podkreśla, że dopełnienie, które powstaje po określeniu dwóch pierwszych sektorów jest zbyt szerokie (dlatego używa się określenia czwarty sektor – dla nazwania działań realizowanych przez wspólnoty rodzinne, sąsiedzkie, parafialne i inne nieformalne). Najtrafniejszym i najbardziej godnym upowszechnienia jest określenie organizacje obywatelskie.
Zobacz: „Samoorganizacja społeczeństwa obywatelskiego: trzeci sektor”, praca zbiorowa pod red. Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein i Andrzeja Sicińskiego przy współpracy Piotra Frączaka i Ryszarda Skrzypca, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 4962 razy.

UNIA EUROPEJSKA

Baner Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności Fundacja rower.com Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dane teleadresowe

SIĘ DZIEJE
Wyszkowski Inkubator Pozarządowy

ul. 1 Maja 23a/C, 07-200 Wyszków
e-mail: redakcja@siedzieje.org.pl
www: http://siedzieje.fundacjanadbugiem.pl

Kontakt:
Artur Laskowski, tel. 691-801-220
e-mail: artur@rower.com

Kierownik projektu:
Karol Kretkowski, tel. 603-943-596, karol@rower.com
Fundacja rower.com
ul. 1 Maja 23a/C, 07-200 Wyszków
http://fundacja.rower.com


Copyright

Projekt: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl