Menu główne

Story cheering

(Zam: 31.10.2013 r., godz. 12.35)

Fundacja Drabina Rozwoju w partnerstwie z miastem Ostrołęka przygotowała program psychoedukacyjny „Story cheering – innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem”.

Tematem innowacji jest poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15. roku życia (ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej tych osób). Program jest odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi, którzy opuszczając placówki opiekuńczo-wychowawcze, zderzają się z trudną sytuacją, jaka panuje na rynku pracy. Celem programu jest wsparcie młodzieży w odkrywaniu ich własnych możliwości, kompetencji zawodowych i osobistych. Aby skuteczniej wspierać proces usamodzielniania, wybrano narzędzia multimedialne, które oferują szeroki wachlarz możliwości do pracy.

Proponowany story cheering bazuje na nowatorskim zastosowaniu coachingu i zaadaptowaniu go do specyfiki potrzeb młodych osób. Coaching pełni ogromną rolę w wydobywaniu mocnych stron młodzieży, pomaga im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w drodze do osiągnięcia celu. Skoncentrowany jest na rozwiązaniu problemów i promowaniu rozwoju nowych strategii myślenia i działania.

Twórcom projektu zależało na stworzeniu takich narzędzi, które nie tylko będą skuteczne w pracy z młodzieżą, ale również przyjemne w użytkowaniu, dlatego dostosowali je do zainteresowań młodych osób. Zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak film animowany i gra komputerowa, wzbogacone o narzędzie diagnostyczne, które pozwoli określić predyspozycje zawodowe młodzieży, ma tu ogromne znaczenie.

Film przedstawia losy 25-letniej Dany, która w ramach rozmowy kwalifikacyjnej opowiada swoją historię. Opowieść ta nie musi być prawdziwa, ani fikcyjna – i to pozostaje dla widza zagadką. Scenariusz filmu jest bardzo precyzyjną konstrukcją, opartą jednak na niedopowiedzeniach, tak by odbiorca mógł utożsamiać się z główną bohaterką i jej niezwykłą historią.

Gra jest klasyczną grą przygodową, w której użytkownik wciela się w postać jednego z nastolatków organizujących przyjęcie urodzinowe dla swojej sympatii. Zaprojektowana jako uzupełnienie warsztatów i filmu, stawia gracza w szeregu, na pierwszy rzut oka, zupełnie normalnych sytuacji jak np. uzgodnienie warunków wynajęcia sali, opracowanie „ogłoszenia”, wypożyczenie nagłośnienia, zatrudnienie DJ’a, zrobienie sałatki itp. Wszystkie te zadania mają na celu sprawdzić zachowanie gracza w różnych sytuacjach stresowych, wymagających asertywności i dokonania rozsądnych wyborów.

Celem filmu i gry jest uruchomienie psychologicznego procesu dającego poczucie możliwości wyjścia ze świata biedy i wykluczenia, oraz pokazanie podstawowych dróg wiodących do osiągnięcia tego celu.

Komputerowa diagnoza profilu zawodowego to niezwykle przydatne narzędzie diagnostyczne, którego celem jest określenie zainteresowań, temperamentu, cech osobowości czy specyficznych talentów. Służy to wskazaniu predyspozycji zawodowych oraz słabych i mocnych stron tak by można było zdefiniować, które z zawodów są do użytkownika najbardziej dopasowane, a przy których wymagana jest dalsza praca nad sobą, aby osiągnąć sukces.

Wypracowane w projekcie narzędzia skierowane są do młodzieży powyżej 15. roku życia.
Użytkownikami, którzy mogą zastosować narzędzia są:
(1) wychowawcy i kadra placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie usamodzielniania, rodzice zastępczy, pracownicy socjalni, pracownicy organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą usamodzielniającą się – ponieważ wypracowane rozwiązanie stanowi bezpośrednie narzędzie, jakie mogą wykorzystać w pracy z podopiecznymi;
(2) placówki, tj. pogotowia opiekuńcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, i in. – mogą mieć wpływ na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w systemie pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem;
(3) Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Poradnie Rodzinne, Ośrodki Pomocy Społecznej, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni oraz świetlice socjoterapeutyczne itp.
Gra komputerowa i film są nieodpłatnie udostępniane na stronie internetowej fundacji.

Danuta Laskowska

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na stronę www.storycheering.com lub www.drabina.org

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1855 razy.

UNIA EUROPEJSKA

Baner Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności Fundacja rower.com Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dane teleadresowe

SIĘ DZIEJE
Wyszkowski Inkubator Pozarządowy

ul. 1 Maja 23a/C, 07-200 Wyszków
e-mail: redakcja@siedzieje.org.pl
www: http://siedzieje.fundacjanadbugiem.pl

Kontakt:
Artur Laskowski, tel. 691-801-220
e-mail: artur@rower.com

Kierownik projektu:
Karol Kretkowski, tel. 603-943-596, karol@rower.com
Fundacja rower.com
ul. 1 Maja 23a/C, 07-200 Wyszków
http://fundacja.rower.com


Copyright

Projekt: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl